Onze werkwijze bij beschermingsbewind

Stap 1 – Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor uzelf of voor een ander die u bijstaat. Dit kan telefonisch of via het contactformulier. Tijdens het eerste adviesgesprek bespreken wij kort uw problemen en bekijken wij of beschermingsbewind bij uw situatie het beste past. Na het beantwoorden van wederzijdse vragen plannen wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Stap 2 – Intake gesprek
Tijdens dit gesprek maken wij kennis met u, krijgt u uitleg over bewindvoering, onze werkwijze en wat het voor uw situatie kan betekenen. Ook wordt gekeken naar uw wensen en welke hulp op maat aangeboden kan worden. Het doel van dit gesprek is kennismaken en informatie uitwisselen. Pas als alle partijen er een goed gevoel bij hebben wordt besloten een verzoekschriftprocedure te starten.

Stap 3 – Verzoekschrift
Wij maken voor u een checklist van alle formulieren die nodig zijn. Als alles compleet is sturen wij deze door naar de kantonrechter. In dit stadium kunt u ook kiezen voor Pre-bewind. In dat geval krijgt u extra hulp met de formulieren en helpen wij u met het creëren van overzichten.

Stap 4 – Zitting
De rechtbank kan u uitnodigen om op de zitting te verschijnen. Daar stelt de rechter u een paar vragen. Wij helpen u bij de voorbereiding van de zitting en zijn ook daarbij aanwezig.

Stap 5 – Opstart bewind
Direct nadat het bewind is uitgesproken en het besluit per post ontvangen is starten wij met onze bewindvoeringstaken. U ontvangt een welkomstbrief met inloggegevens voor inzage van uw dossier. Wij vragen voor u een beheer- en leefgeld rekening aan. Op uw beheerrekening komt uw inkomen, zodat wij daarmee uw vaste lasten kunnen betalen.

In de opstart worden alle betrokken instanties, bedrijven en schuldeisers aangeschreven. Hierdoor krijgt u geen financiële post meer en zult u al ervaren dat de rust steeds meer terugkeert in uw leven. Alle inkomsten, vaste lasten, bezittingen en schulden worden geïnventariseerd. U kunt altijd een overzicht hiervan opvragen.

Na een korte inventarisatieperiode wordt het budgetplan, het plan van aanpak en de boedelbeschrijving voor uw opgesteld. Wij nemen dan contact met u op om deze overzichten met u te bespreken. Ook spreken wij met u het leefgeldbedrag af.

Stap 6 – Uitvoering bewind
Na de inventarisatie werken wij aan stabiel maken van uw inkomen, uitgaven, bezittingen en oplossen van uw schulden. Bekijk de bewindvoeringstaken.

U heeft inzage in uw dossier met de inlogcodes. Op verzoek kunnen wij de bank vragen overzichten per post op te sturen, waarop u kunt zien wat er aan inkomen binnenkomt en welke betalingen wij namens u hebben verricht. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder.

Stap 7 – Evaluatie
Tijdens het bewind kan uw situatie veranderen. Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen invloed hebben op uw financiën. Denk aan andere baan, uitkering of verhuizing. Vooraf bespreken wij met u welke wijzigingen u aan ons moet doorgeven, zodat wij uw geldzaken goed kunnen blijven regelen. Het is ook mogelijk om een evaluatiegesprek aan te vragen. Afhankelijk van uw hulpvraag nemen wij uw financiële zaken dan met u door.

Taken van de bewindvoerder

Kennismakingsgesprek en Intakegesprek met cliënt.

 • Verzoekschrift opstellen
 • Plan van aanpak opstellen.
 • Aanvullend plan van aanpak (bij schuldenbewind) opstellen.
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekeningen.
 • Inventarisatie van alle inkomen, uitgaven, schulden en vermogen.
 • Inkomen en uitgaven stabiliseren (d.w.z. inkomen regelen waar u recht op heeft en bewaken.)
 • Budgetplan opstellen en samen met cliënt leefgeld vaststellen.
 • Boedelbeschrijving en rekening en verantwoording opstellen.
 • Alle (financiële) relaties over het beschermingsbewind informeren en postadres aanpassen. Daarna ook onderhouden van contacten met de instanties en schuldeisers van cliënt.
 • De aan financiën gerelateerde post van de cliënt gaat naar het postbus van ANAK Advies & Bewind. Alle post wordt gescand en gekoppeld aan het dossier van de cliënt. Wij reageren op alle post als bewindvoerder namens u als cliënt.
 • Betalen van rekeningen en leefgeld.
 • Kwijtscheldingsverzoeken indienen.
 • Aanvraag bijzondere bijstand.
 • Aanvragen benodigde verzekeringen (o.a. ziektekosten, inboedel-APV-uitvaart).
 • Belastingaangifte (box 1).
 • 4 dagen per week een telefonisch spreekuur.
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers.
 • Berekenen beslagvrije voet en vrij te laten bedrag (vtlb) en deze bewaken.
 • Begeleiden naar MSNP bij problematische schulden.
 • Begeleiden naar WNSP bij problematische schulden.
 • Persoonlijke begeleiding en budget coaching met als doel zelfredzaam worden.
 • Nazorg bij uitstroom van bewind.