Juridisch advies

Is er een (dreigend) juridische conflict waar u zelf niet uitkomt? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een besluit van de overheid? Wij kunnen u juridisch adviseren, zodat u weet waar u aan toe bent.

U kunt ook juridisch advies bij ons inwinnen, zodat u zelf aan de slag kunt. Wij leveren maatwerk en maken vooraf transparante pakket prijs afspraken.

Welke rechtsgebieden kunnen wij u bijstaan?

Bestuursrecht
Heeft u een conflict met een uitkeringsinstantie van de overheid (zoals de gemeente, SVB, DUO, UWV)? Wij kunnen voor u het besluit van de overheid dat uw belangen raakt aanvechten.

Huurrecht
Heeft u een kwestie met uw huisbaas of de huurcommissie. Wij kunnen u hierbij adviseren en bijstaan.

Belastingrecht
Heeft u een conflict met de Belastingdienst, bijvoorbeeld doordat u toeslagen moet terugbetalen, of heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Wij geven advies en bijstand bij belastingaangifte of toeslagen.

Schuldensituatie
Heeft u schulden en is er beslag gelegd op uw inkomen? Heeft u een conflict met een deurwaarder? Wij kunnen u helpen om uw schuldensituatie op te lossen.

Onze werkwijze

Adviseren
Heeft u het gevoel dat een meningsverschil uit de hand kan lopen? Wij kunnen u adviseren zodat u een conflict kunt voorkomen.

Bemiddelen
Bent u al in een conflict beland? Wij lossen het deskundig op met de betrokken partijen. Als het even kan doen we dat zonder tussenkomst van een rechter. Dat scheelt u veel geld, maar ook een hoop onzekerheid en negatieve spanning.

Procederen
Moet u, om welke reden dan ook, toch in bezwaar of zelfs naar de rechter? Dan procederen wij voor u en zetten ons in om voor u het beste resultaat te behalen.

Ontzorging

Bescherming

Deskundig advies

Begeleiding

Welke diensten leveren wij?

 • Aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning of uitkering.
 • Het opstellen van een brief die u zelf kunt versturen.
 • Het opstellen van een bezwaarschrift tegen een beschikking of onterechte boete.
 • Bijstaan bij een hoorzitting.
 • Het opstellen van een klachtbrief.
 • Het opstellen van een brief bij loon- of bankbeslag en berekenen beslagvrije voet.

 

 • Het instellen van bezwaar tegen besluiten van de overheid.
 • Het instellen van beroep tegen beslissingen op bezwaar door de overheid.
 • Het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad  van Beroep.
 • Bijstaan bij huurconflicten.
 • Belastingaangifte indienen.

Familie als bewindvoerder

Heeft u liever een familielid als bewindvoerder of bent u als familielid gevraagd om bewindvoerder te worden? Wij kunnen helpen bij het opstellen van de benodigde documenten om de taken van bewindvoerder voor uw familielid uit te kunnen voeren.

Onze hulp aan familiebewindvoerders

 • Begeleiding van verzoek tot beschermingsbewind.
 • Opstellen budgetplan, boedelbeschrijving, rekening en verantwoording.
 • Berekenen beslagvrije voet en vrij te laten bedrag.
 • Opstellen brief bij loonbeslag.
 • Opstellen brieven aan schuldeisers.
 • Hulp bij stabilisatie en aanvragen alle voorzieningen.

Wat zijn de kosten?

Adviesgesprek is gratis

Het eerste juridisch advies is gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek bekijken wij welke mogelijkheden u heeft en uw kans van slagen. Wij geven u hier eerlijke voorlichting over, omdat wij geen kosten in rekening willen brengen voor een bij voorbaat verloren zaak.

Maatwerk

Wij leveren maatwerk en spreken vooraf een vast all-in tarief af. Ons uurtarief varieert van € 90,- tot € 150,- exclusief BTW. Daarnaast betaalt u externe kosten zoals griffierechten bij een procedure en kosten voor aangetekende verzending. Wat u precies betaalt is afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van uw zaak.

Vooraf stellen wij voor u het pakket van diensten af en bijbehorende pakketprijs voor. Zo komt u niet voor verassingen te staan.

Vergoeding uit vrije advocaatkeuze/ Raad voor rechtsbijstand/ bijzondere bijstand 

Vooral bij cliënten met lage inkomens denken wij altijd mee in mogelijkheden voor vergoedingen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft bij bijvoorbeeld DAS, ARAG, SRK of Achmea, dan kunnen wij u in bepaalde gevallen zelfs geheel kosteloos bijstaan indien u uw recht op een “vrije advocaatkeuze” uitoefent. Uit de praktijk blijkt dat erg veel burgers niet altijd beseffen dat zij via de rechtsbijstandsverzekering een beroep op ons kunnen doen. Ook kunnen wij voor bijstandsgerechtigden een bijzondere bijstand aanvragen of een beroep doen op kostenvergoeding door de raad voor rechtsbijstand

Geen financiële zorgen

Soms is professionele hulp nodig om weer grip te krijgen op uw leven. Geldzorgen en papierwerk geven veel stress. Wij nemen graag uw zorgen uit handen. Op naar een gezonde toekomst zonder financiële zorgen!

Andere diensten

Beschermingsbewind

Beschermingsbewindvoering helpt u om uw administratie weer stabiel te krijgen. De dienstverlening is gericht op financiële stabiliteit, bescherming van uw bezittingen en het oplossen van uw schuldensituatie. Ook helpen wij u zelfredzaam te worden.

PGB-beheer

Ontvangt u een PGB? Bij PGB-beheer wordt deze administratie overgenomen, zodat u tijd over heeft aan de onbezorgde kant van uw leven. U kiest uw zorgverleners. Wij zorgen voor overeenkomsten, uitbetalingen uit PGB en contacten met het zorgkantoor.

Pré-Bewind

Heeft u per direct hulp nodig? Bij Pré-Bewind helpen en begeleiden wij u gratis direct na uw aanmelding. U krijgt begeleiding bij de aanvraag voor beschermingsbewind. Wij controleren voor u de formulieren en helpen overzichten te creëren.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer krijgt u alle hulp in uw financiën. Wij stellen samen met u een overeenkomst op. Hierbij is budget coaching inbegrepen. Met budget coaching krijgt u persoonlijke begeleiding en leert u om uw financiën stabiel te houden.

Onze missie

ANAK Advies & Bewind heeft als missie stabiliteit en rust bereiken door financiële en/of juridische hulp aan te bieden die bij u past. Wij leveren maatwerk. U vraagt, wij leveren!